Een aantal bedrijven op De Horst heeft zich aangemeld om bij te dragen aan de eerste stappen, op weg naar oplossingen voor de parkeerproblemen op ons kantorenpark. Want steeds vaker komt het voor dat een parkeerplaats vinden op De Horst lastig is. Voor onszelf, en ook voor onze gasten. Hierdoor ontstaat het zogehete ‘wildparkeren’, dat tot veel overlast leidt.

De U15, het werkgeversnetwerk gericht op duurzame mobiliteit in Midden-Nederland, ondersteunt hierin met de door hun ontwikkelde bedrijventerreinen-aanpak. Ze hebben veel ervaring opgedaan in mobiliteits-vraagstukken bij andere kantoorlocaties in de regio.

Op dit moment wordt met de aangemelde bedrijven een CO2-footprint afgerond. Aansluitend worden de resultaten besproken, waarbij naar duurzame mobiliteitsoplossingen gekeken wordt en waarbij dan de problematiek van het parkeren wordt meegenomen.

Wil jouw bedrijf ook bijdragen aan het bereikbaar krijgen en houden van De Horst? Stuur een mail naar nils@zellezo.nl en hij neemt aansluitend contact met je op.

Vooroplopers aan de slag met mobiliteit en parkeerproblematiek
Getagd op: