Veel bedrijven op kantorenpark De Horst zijn aangesloten bij de Stichting Collectieve Beveiliging Leusden. Deze stichting behartigt de belangen van de deelnemers en onderhoudt contact met Securitas, de organisatie die uitvoering verzorgt. Met meer deelnemers kan het beveiligingsniveau verder worden uitgebreid, waar iedereen van profiteert. Samen zorgen voor meer veiligheid is dus in ieders belang.

Securitas is een wereldwijde organisatie met sterke lokale binding en een enorme kennis op het gebied van (collectieve) beveiliging. Zo hebben deelnemers altijd één aanspreekpunt. Iemand die de verschil-lende disciplines coördineert en de klant door en door kent. Door in Leusden toezicht te houden creëert Securitas een veiliger werk- en leefomgeving. De (kosteloze) bebording en fysieke aanwezigheid zorgt ervoor dat een bedrijf en/of terrein minder in trek is bij het inbrekersgilde. Het preventie toezicht omvat onder meer:

  • Aanspreken van aanwezige personen
  • Constateren van niet afgesloten toegangspoorten
  • Registreren van kentekens van verdachte/ onbekende voertuigen
  • Defecten aan hekwerk
  • Signaleren van inbraakrisico door niet afgesloten ramen en deuren
  • Registreren van graffiti
  • Steekproefsgewijs fysieke controle uit bij locatie deelnemers

De bedragen van het basispakket collectieve surveillance (collectieve surveillance, cameratoezicht en basiskosten alarmopvolging) liggen tussen de € 35,- en € 250,- euro per maand, afhankelijk van bijvoorbeeld terreinoppervlak, aantal personeelsleden en waarde goederen/inventaris.

Voor meer informatie neemt u contact op met Jeroen Kok van Securitas via +31 6 21 16 56 24.

Samen zorgen voor een veilig kantorenpark