In de jaren ‘70 van de vorige eeuw werd kantorenpark De Horst aangelegd. Daarbij verdween ook een deel van de uit 1740 daterende Liniedijk. De wens om de cultuurhistorische waarde van de landschappelijke elementen en structuren van de 18e eeuwse Grebbelinie weer zichtbaar te maken is inmiddels merkbaar.

Op twee plekken in De Horst is het kenmerkende profiel van de Liniedijk op ware grootte kunstzinnig vormgegeven. Niet uit één stuk, maar uitgevoerd in spijlen, wat een luchtig karakter geeft. Je moet er op een bepaalde afstand en vanaf bepaalde gezichtspunten naar kijken om het dijkprofiel te kunnen herkennen.

Bij de werken is een QR-code geplaatst, waarmee meer te ontdekken valt over de geschiedenis en functie van de dijk.

Liniedijk weer zichtbaar