Op Kantorenpark De Horst zijn meer dan 75 bedrijven en organisaties gevestigd. Door onderlinge verbinding en samen activiteiten te ontplooien is De Horst een attractieve plek om te ondernemen en te werken. En daarmee is De Horst ook aantrekkelijk voor bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar een nieuwe kantoorlocatie.

Bent u op zoek naar nieuwe kantoorruimte? Wilt u De Horst eens van dichtbij ervaren? Neem contact op met Nils Zelle, kwartiermaker Kantorenpark De Horst: nils@zellezo.nl.